2012-21 Улсын төсөвт Олборлох салбараас оруулсан хувь нэмэр