Ажлын алба

ОҮИТБС-ын ажлын алба - өдөр тутмын үйл ажиллагааг эрхлэн явуулах үүрэг бүхий төслийн нэгж. 4 орон тооны ажилтантай.

1

Төслийн зохицуулагч ...

coordinator@eitimongolia.mn

2

Зохицуулагч Ш.Цолмон

secretariat@eitimongolia.mn

+976 9919-6972

2007 оноос ажиллаж байна.

3

Харилцааны мэргэжилтэн М.Жавзмаа

+976 9933-1720

communication@eitimongolia.mn

2023 оноос ажиллаж байна.

4

Мэдээллийн технологийн зөвлөх С.Болор-Эрдэнэ

admin@eitimongolia.mn

+976 9109-0109

2023 оноос ажиллаж байна.

5

Санхүү, захиргааны мэргэжилтэн А.Отгонтунгалаг

finance@eitimongolia.mn

+976 9904-5960

2013 оноос ажиллаж байна.