Бүтээгдэхүүн, борлуулалт - 2019 оны байдлаар

1. АШИГТ МАЛТМАЛЫН ОЛБОРЛОЛТ БОРЛУУЛАЛТ

2015-2019 онд уул уурхайн гол нэрийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, борлуулалтыг нүүрс, зэсийн баяжмал, алт эзэлж байгаа бөгөөд 2018-2019 он хамгийн өндөр үзүүлэлттэй жилүүд байна.

 

Алтны үйлдвэрлэл 2018 онд хамгийн өндөр байсан боловч экспорт хамгийн бага байсан байна.

 

2. ГАЗРЫН ТОСНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ БОЛОН ЭКСПОРТ

Дараах дүрслэлд газрын тосны олборлолт, экспорт болон Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох орлогыг 2019 оны байдлаар харуулж байна.