Ерөнхий сайдын захирамж, Сайдын тушаал

Ерөнхий сайдын захирамж

Нэр Дугаар Огноо
6 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 142 2017.09.20
5 Үндэсний зөвлөл, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн батлах тухай 62 2012.07.04
4 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 28 2009.03.31
3 Ажлын албаны дүрэм батлах тухай 62 2007.06.27
2 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 115 2006.12.19
1 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 33 2006.03.31

 

Сайдын тушаал

Нэр Дугаар Огноо
6 "МАЯГТ, ТҮҮНИЙГ НӨХӨХ ЗААВРЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ" УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ A/123 2022.05.31
5 "МАЯГТ, ТҮҮНИЙГ НӨХӨХ ЗААВРЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ" УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ А/37 2020.03.05
4 ОҮИТБС-ын "Ашигт малтмалын хайгуул, олборлолт эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн  үйл ажиллагааны тайлан" маягт, нөхөх заавар шинэчлэн батлах тухай Үндэсний статистикийн хорооны даргын тушаал  А/11 2018.01.25
3 Маягт нөхөх заавар, журам батлах тухай Сангийн сайдын тушаал 43 2016.02.05
2 Маягт, түүнийг нөхөх зааврыг зөвшөөрөх тухай Үндэсний статистикийн хорооны даргын тушаал А/143 2015.12.16
1 Хандив, тусламжийг бүртгэх журам батлах тухай /Сангийн сайдын тушаал/ 45 2010.03.01