Газрын тосны бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ

Газрын тосны бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт талбайн мэдүүллүүд. Эх сурвалж: Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам http://www.mmhi.gov.mn/public/more/id/121

д/д Талбайн нэр БХГ батлагдсан огноо Гэрээлэгч Хөрөнгө оруулагчийн харъяалал
1. Тосон-Уул XIX 1993.04.26-нд байгуулсан. Дачин Ойл Фийлд Лимитед БНХАУ
2. Буйр XXII 1993.03.29-нд байгуулсан. Дуусгавар болсон. Дачин Ойл Фийлд Лимитед БНХАУ
3. Тамсаг XXI 1996.08.07, ЗГ-ын тогтоол №183 Дачин Ойл Фийлд Лимитед БНХАУ
4. 1997 оны гэрээт 1997.02.19, ЗГ-ын тогтоол №47 Доншен газрын тос компани БНХАУ
5. Матад XХ 2006.07.19, ЗГ-ын тогтоол №170 ПетроМатад ХХК Монгол улс
6. Нялга XVI 2007.06.20, ЗГ-ын тогтоол №148 Шаман Ресурсес Лимитед Канад
7. Цагаан-Элс XIII 2009.05.20, ЗГ-ын тогтоол №148 DWM Петролеум AG Швейцарь улс
8 Зүүнбаян XIV 2009.05.20, ЗГ-ын тогтоол №148 DWM Петролеум AG Швейцарь улс
9. Галба ХI 2009.05.20, ЗГ-ын тогтоол №147 Зон Хэн Юу Тиан Лимитед БНХАУ
10. Сулинхээр XXIII 2009.07.22, ЗГ-ын тогтоол №224 Шунхлай энержи ХХК Монгол улс
11. Борзон VII 2014.08.20, ЗГ-ын тогтоол №265 Импайргаз Монголиа ХХК БНХАУ
12. Хөх нуур XVIII 2009.07.29, ЗГ-ын тогтоол №238 Эн Пи Ай ХХК БНХАУ
13. Төхөм X (хойд) 2009.07.29, ЗГ-ын тогтоол №237 Сансарын геологи хайгуул ХХК БНХАУ
14. Цайдам XXVI 2009.07.29, ЗГ-ын тогтоол №235 Сансарын геологи хайгуул ХХК БНХАУ
15. Богд IV 2009.07.29, ЗГ-ын тогтоол №235 КапКорп Монголиа Их Британий Каймэний арал улс
16. Онги V 2009.07.29, ЗГ-ын тогтоол №235 КапКорп Монголиа Их Британий Каймэний арал улс
17. Баянтүмэн XVII 2010.12.08, ЗГ-ын тогтоол №316 Магнай трейд ХХК Монгол улс
18. Дарьганга  XXIV 2011.02.09, ЗГ-ын тогтоол №39 Монголиа шин ий энержи (Апекспро инвестмент Лтд) БНХАУ
19. Төхөм X(урд) 2012.07.25, ЗГ-ын тогтоол №253 Монголын алт ХХК Монгол улс
20. Сүхбаатар XXVII 2013.01.05, ЗГ-ын тогтоол №02 Вульф петролеум ХК Австрали улс
21. Номгон IX 2014.02.07, ЗГ-ын тогтоол №31 Сансарын геологи хайгуул ХХК БНХАУ
22. Увс I 2015.04.20  ЗГ-ын тогтоол №162 Монголиа Гладвилл Увс Петролиум ХХК БНХАУ
23. Хэрлэн-Тохой XXVIII 2015.04.20  ЗГ-ын тогтоол №162 Хонгконг Велпек Индастриал ХХК БНХАУ
24. Хар-Ус II 2015.06.15  ЗГ-ын тогтоол №246 Ренова илч ХХК БНХАУ
25. Арбулаг XXIX 2016.06.20  ЗГ-ын тогтоол №337 Макс Ойл ХХК Монгол улс
26. Эргэл XII 2016.08.24  ЗГ-ын тогтоол №53 Smart Oil Investment ХХК БНХАУ

File Гэрээт талбайн эргэлтийн цэгийн солбилцол. Эх сурвалж ОҮИТБС-ын тайлан 2015