Эдийн засагт оруулсан хувь нэмэр

2014 онд Олборлох салбараас эдийн засагт оруулсан хувь нэмэр, үйлдвэрлэлийн талаарх мэдээллийг Үндэсний статистикийн хорооны цахим хуудсын дараах холбоост хандаж танилцана уу. 

Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн байдал (2014 оны жилийн эцсийн байдлаар)  

2016-2019 онд олборлох салбарын эдийн засагт оруулсан хувь