Хайгуулын ажил

2014 онд 496 хувийн компани 804 тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайд хайгуулын ажил хийсэн бол улсын төсвийн хөрөнгөөр 62 хайгуулын төсөл хэрэгжсэн байна.

2014 ОНД ХАЙГУУЛЫН АЖИЛД ХАМГИЙН ИХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛСАН 10 КОМПАНИ

# Компаний нэр Тусгай зөвшөөрлийн дугаар Ашигт малтмалын төрөл Аймаг Зарцуулсан хөрөнгө (Сая ₮)
1 Кожеговь XV-011946 Уран Дорноговь 12670
2 Эжбалай MV-016831 Алт, зэс Дорнод 5560
3 Кожеговь XV-011921 Уран Дорноговь 5246
4 Эм Жи Эм Жи XV-014999 Алт, зэс Сэлэнгэ 4286
5 Надмин XV-015000 Алт, зэс Дорноговь 4286
6 Эф Ви Эс Пи XV-013598 Алт, зэс Говь-Алтай 3591
7 Ай Жи майнинг XV-007305 Зэс, цайр, алт Өмнөговь 3524
8 Өү Жи Эс Эйч Эл XV-007560 Зэс, молибден Говь-Алтай 3208
9 Оюу толгой MV-006709 Алт, зэс Өмнөговь 3170
10 Миллэниумсторм XV-015446 Алт, зэс Төв 3075

График дээгүүр хулганаа чирж дэлгэрэнгүй мэдээлэл харна уу. Уг дүрслэлийг десктоп компьютер дээр үзэхэд нийцтэй харагдах болно.